Mga batas ng mga dating pamahalaan

Rated 3.98/5 based on 760 customer reviews

Ang isang Panukalang Batas ay maaaring hindi sang-ayunan ng Pangulo sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihang mag-veto.

Ngunit ang desisyong ito ay maaari pang mabaligtad sa pamamagitan ng 2/3 na boto ng Kapulungan ng mga Kinatawan.

Nagagatungan pa ito ng kawalan ng pagpapasiyang politikal ng pamahalaan para tapusin ang matagal nang impunity na tinatamasa ng mga pulis at sandatahang lakas, isang di-maasahang sistemang panghustisya, at pagtanggi ng militar sa pananagutan.

Hindi naman hihigit sa 250 ang maaaring makabilang sa Kapulungan ng mga Kinatawan at 20% nito ay kinakailangang mga kinatawan ng mga Party-list.

Ang pag-aresto sa retiradong heneral ng army na si Jovito Palparan noong Agosto 2014 ng pinagsamang yunit ng sibilyang National Bureau of Investigation at naval intelligence ay maaaring maging patunay na natatanging pagkakataon ng pagbuwag sa historikong pagtanggi ng militar na litisin ang mga tauhan nito para sa seryosong pag-abuso sa karapatang pantao.

Nasasangkot si Palparan sa mga ekstrahudisyal na pagpatay, pagpapahirap, at pagdukot na gawa ng mga puwersang nasa pamumuno niya sa ilang rehiyon mula 2001 hanggang 2005.

Sa halip, ang mga batas na pinaniniwalaan natin sa kasalukayan ay batay sa mga paniniwala na mayroong likas na karapatan ng mga tao, at bukod doon, ang tungkulin ng pamahalaan ay magtanggol ng likas na karapatan.

Sa paglipas ng kasasayan, marami ding mamamayan sa Estados Unidos ang naniwala sa dito.

Leave a Reply